upacara keagamaan

Perayaan Festival Kesenian Songkrang
Seni

Perayaan Festival Kesenian Songkrang

Perayaan festival kesenian yang diadakan di Thailand banyak menghandirkan banyak sekali perayaan kesenian yang ada di negri gajah putih tersebut. Thailand adalah salah satu negara kawasan Asia Tenggara dimana dikenal dengan negara yang banyak memiliki kesenian-kesenian unik dan menarik untuk diketahui. Salah satu pesat kesenian yang selalu dirayakan setiap tahun nya adalah Songkrang pada April […]

Read More